DerAutomat SK

MORE THAN VENDING

  • DerAutomat predstavuje „širokospektrálne antibiotikum“ na riešenie problémov s obmedzeniami otváracích hodín, vysokými nákladmi na personál predaja a neefektívnosť takzvanej poslednej míle

  • DerAutomat zabezpečuje nepretržitý chod systému riadenia zásob na pozadí, čím zaisťuje perfektné fungovanie tovarových a peňažných tokov

  • DerAutomat umožňuje nonstop výdaj prevádzkových prostriedkov a pracovných pomôcok v priemyselných podnikoch so sekundovou presnosťo

  • DerAutomat vyvíja plne digitalizované riešenia automatizácie na výdaj tovaru v 24-hodinovej prevádzke

  • DerAutomat je synonymom inovatívnych hardvérových a softvérových riešení pre automatizované maloobchodné predajné miesta: od výdaja tovaru až po bezhotovostné platby

  • DerAutomat je ideálnym systémom pre dodávateľov a konečných spotrebiteľov pri riešení dilemy takzvanej poslednej míle v elektronickom a zásielkovom obchode

  • DerAutomat predstavuje „širokospektrálne antibiotikum“ na riešenie problémov s obmedzeniami otváracích hodín, vysokými nákladmi na personál predaja a neefektívnosť takzvanej poslednej míle

 

Naši klienti

Retail24

RetailWindow24

RetailWindow24 spoločnosti DerAutomat je digitálnym riešením nepretržitej automatizovanej prevádzky v maloobchode.

RetailCube24

RetailCube24 spoločnosti DerAutomat je variantom RetailWindow24 v naprojektovanej kocke určeným pre autonómne a mobilné predajné miesta.

CareApo24

Čoraz viac lekární u nás i v zahraničí používa na predaj mimo otváracích hodín predajné automaty.

CareWindow24

Čoraz viac lekární u nás i v zahraničí používa na predaj mimo otváracích hodín predajné automaty.

Industry24

Safety24

Safety24 spoločnosti DerAutomat je plne automatický drobný sklad na výdaj spotrebného materiálu, prevádzkových prostriedkov, pracovných pomôcok alebo osobných ochranných prostriedkov (OOP).

ToolButler24

ToolButler24 spoločnosti DerAutomat je modulový digitálny rozkladací systém na výdaj a príjem náradia a odovzdávanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) a spotrebného materiálu.

Payment24

AnyPay24

AnyPay24 spoločnosti DerAutomat je alternatívou hotovostných a kľúčových systémov.

DigiMat24

DigiMat24 spoločnosti DerAutomat je alternatívou hotovostných a kľúčových systémov.

LastMile24

PickUp24

PickUp24 spoločnosti DerAutomat je miestom na vyzdvihnutie offline a online objednávok tovaru. Služba PickUp24 je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

ClickCollect24

ClickCollect24 spoločnosti DerAutomat je miestom na vyzdvihnutie offline a online objednávok tovaru. Služba ClickCollect24 je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Tím DerAutomat

Bližšie informácie o DerAutomat

 

Kontakt

 

Sledujte nás

 

Naši partneri